0799 799 672 office@onthewall.ro

Acord de confidețialitate

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În data de 28 decembrie 2015 a intrat în vigoare DECIZIA nr. 200/2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare pentru care nu este necesară notificarea, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor decizii, publicată în Monitorul Oficial nr. 969/28.12.2015.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Prin citirea Termeni și condiții ale prezentului SITE ați luat la cunoștință faptul că va sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

Prin înscrierea pe SITE/efectuarea unei COMENZI și completarea datelor personale în formularele de înscriere, UITLIZATORII/CLIENȚII declara că sunt de acord că toate datele lor personale (și își dau acordul expres) să fie utilizate pentru:

  • activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing )
  • participarea la concursuri, promoții;
  • transmiterea de mesaje  tip administrativ (privind schimbări în site, administrare etc.);
  • statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii SITE-ului și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, functionalități și servicii noi;
  • urmărirea datelor de vânzări.

Decoreka nu va dezvălui nici un fel de informație despre UTILIZATORII/CLIENȚII SITE-ului sau fără a primi mai întâi consimțământul expres al acestora în această privința. În același timp însă, poate dezvălui informații și date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevăzut expres prin lege.

Informațiile CLIENTULUI cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și că urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, UTILIZATORII/CLIENȚII beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenție (art. 14), opoziție (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și de a se adresa justiției (art. 18). Totodată, aceștia au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care va privesc și să solicitați ștergerea datelor.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Detalii la www.dataprotection.ro